Majalah Riwayah 1

Kajian ilmu hadits, terutama disilin riwayah, nampaknya belum banyak dikaji ulama-ulama Ahlussunnah di negeri ini. Padahal ilmu riwayah atau sanad termasuk salah satu kekhususan dan keistimewaan umat ini, seperti yang diketengahkan Imam Muslim di awal-awal Kitab Shahih-nya, “Sanad termasuk dari bagian agama. Kalaulah bukan karena sanad, tentu akan ada orang yang berkata-kata semaunya.” Demikian pula apa yang ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah tentang hal ini. Oleh sebab itu tidak sepantasnya kita sebagai umat Nabi Muhammad ﷺ melupakan keistimewaan yang tidak dimilki umat-umat sebelum kita.

Karena hal di atas dan berbagai alasan itulah kami berniat menghidupkan keistimewaan ini di tengah umat Islam melalui Majalah Riwayah yang kami rencanakan terbit di setiap bulannya. In sya Allah.

Hanya kepada Allah jualah kami memohon agar apa yang kami usahakan ini memperolah keridhaan-Nya dan sebagai investasi kami pada saat tidak bermanfaat lagi harta ataupun anak keturunan. Sebagaimana kami juga memohon kepada-Nya agar Majalah kita ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, terutama para penuntut ilmu hakiki. Aamiin.

Daftar isi Majalah Riwayah Edisi 1/Thn 1/Bln 4/1435 H

 • Pengantar redaksi
 • Sambutan Syaikh Dr. Akram Ziyadah
 • Ilmu Hadits Dasar: Thuruq At-Tahammul wa Shighah Al-Ada’
 • Istilah Ilmu Riwayah: Kitab Al-Atsbat
 • Kajian Utama: Imam Al-Albani Muhaddits Tanpa Guru dan Sanad?
 • Biografi Ulama Al-‘Allamah Muhammad Az-Zamzami Al-Ghumari: Jalan Kepada Sunnah
 • Biografi Ulama: ‘Abdullah bin Shadaqah Dahlan Al-Qaruti
 • Nasihat Syaikh ‘Abdurrahman Al-Mu’allimi Tentang Hakekat Hawa Nafsu
 • Rihlah Ulama: Empat Sekawan Dalam Perjalanan
 • Biografi Ulama Nusantara: Zubair bin Ahmad Al-Fulfulani, Sang Ulama Salafi
 • Biografi Ulama Nusantara: Al-Muqri’ Zaini Bawean Al-Makki
 • Ijazah: Ijazah ‘Umar Hamdan Al-Mahrasi Kepada Murid-muridnya
 • Masail: Apa Faidah Ijazah Hadits?
 • Ulama dan Sanadnya: Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz
 • Ulama dan Sanadnya: Syaikh Muhammad Basyir Ibrahimi
 • Ensiklopedi: Al-Mubarakfuri
 • Faidah Kitab: Tsabat Abu Bakar Khauqir (Mantan Murid Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan yang Memeluk Hidayah Salafiyyah)

Download di sini.

______________

Iklan