PetaNusantara-rdus

Al-‘Allamah Muhammad Baqir al-Jawi Al-Mariki dilahirkan pada tahun 1305 H. Belajar kepada:

  • Ayahnya.
  • Syaikh Muhammad Mahfuzh At-Tarmasi.
  • Syaikh ‘Abdul Karim Ad-Daghestani.
  • Syaikh Dimyathi bin ‘Abdullah At-Tarmisi.

Beliau merupakan salah seorang staf pengajar yang menjadi rujukan dalam disiplin ‘aqli dan naqli. Beliaupun mendapat izin untuk mengajar di Masjidil Haram. Maka berbondong-bondonglah para santri menimba ilmu darinya.

Syaikh Muhammad Baqir Al-Jawi wafat di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1363. Semoga Allah merahmati beliau.[1]


[1] A’lam Al-Makkiyyin (I/265) dan Al-Jawahir Al-Hissan (I/419-420).

Iklan